Gjennomløp for pall

Gjennomløp for pall

 

Gjennomløp - First-In First-Out (FIFO) lagring

Etter "Gods-til-mann" prinsippet gir pallgjennomløp en optimal arealutnyttelse i henhold til FIFO. Siden hver enkelt gang kan brukes til å lagre forskjellige varer gir denne formen for lagring en bedre tilgjengelighet enn for eksempel dypstabling.

Standardpaller kan brukes på rullebanene, og ved annen størrelse på lastbæreren kan enten rullene plasseres tettere eller så kan vi tilby alternative skinnesystemer.

Bruksområder

Gjennomløpsreoler kan brukes for forskjellige pallestørrelser, men standardisering og kvalitet på lastbæreren er kritisk. Med fokus på lave vedlikeholdskostnader og høy kvalitet har denne løsningen blitt populær i kjøle- og fryselagre der kostnadene ved lagring er langt høyere enn normalt.

 

Fordeler:

De eldste varene benyttes alltid først, gjennom FIFO-prinsippet

Egenskaper: 
  • Større varetilgjengelighet på samme areal
  • Varene ruller automatisk frem til plukkplassen
  • Klart atskilte ganger for plukking og påfylling
  • Velegnet for kjøl- og fryselagre
Bruksområder: 

For høyfrekvente varer

Overflate/består av: 

Galvanisert stål

Katalog

Les mer i vår hovedkatalog

Les mer