Diplom-Is

Diplom-Is Gjelleråsen

Et senter for logistikk

Gjelleråsen nord for Oslo har blitt et område hvor noen av Norges største logistikkbedrifter har samlet seg. Her finner vi både Ringnes Bryggeri, Arcus Gruppen, Würth Norge og Diplom-Is.

Med høyere krav til lønnsomhet har stadig flere produsenter flyttet ut av tett-bebygde strøk og samlet produksjon på et sted hvor tomteprisene er vesentlig lavere og tilknytning til motorvei, tog, havn eller flyplass er i umiddelbar nærhet.

Utvidelse og samordning

"Effektiv logistikk og distribusjon og god produksjonsstruktur er vesentlig for å utvikle selskapet videre"
Bjørn Moldskred, Adm.Dir Diplom-Is.

Med denne erkjennelsen startet Diplom-Is en større samlokalisering fra eksisterende produksjonslokaler i både Rakkestad (kokosboller og krokan) og Brevik.

Løsningen

Lager & Industrisystemer og SSI Schäfer har levert en løsning som består av en mesanin i 3 nivåer som er innredet med gjennomløp for pall og kartong. Her plukkes varene fra pall til transportbrett og legges på transportbaner. Deretter fraktes de til et sortimentsområde for sammenstilling av ordre. Leveransen bestod av mesanin, pall- og kartonggjennomløp, plastbrett og transportsystem.

Diplom-Is Trondheim

Iskald start på det nye året

Diplom Is Trondheim tok i bruk sitt nye kjøl- og fryselager den 17. desember 2012. Her skal sommerenes iskrem lagres for varme trøndere i lang tid fremover. Iskremen lagres på paller og esker i gjennomløp. Det har også blitt installert en 2-nivås mesanin med tilhørende vareheis. Fryselageret er på 1600 m2, mens kjølelageret er på 1150 m2 - begge med fri takhøyde på 10 meter.

Totalt bestod leveransen av:

  • 2-nivås mesanin m/vareheis
  • Konvensjonelle pallreoler
  • Mobile pallreoler
  • Gjennomløpsreoler for paller og esker 


Diplom Is er svært fornøyd med leveransen og meget imponert over gjennomføringen av prosjektet.

Er du interessert i hva LIS kan gjøre for ditt lager?

Kontakt oss i dag