Coop Norge SA

Coop Norge SA er et norsk selskap som gjennom medlemskap eies av 133 norske samvirkelag. Gjennom datterselskapet Coop Norge Handel AS driver Coop Norge SA grossist-, logistikk- og kjedevirksomhet, mens datterselskapet Coop Norge Eiendom AS driver kjøp, salg, utvikling og forvaltning av eiendom.

Coop Trondheim

Coop Norge bestemte seg i 2001 for å opprette et sentrallager for Midt Norge i Trondheim med en størrelse på 23 000 m2. Lageret skulle bestå av tørrvarelager, fryselager og kjølelager. Man måtte finne forskjellige løsninger i de ulike lagrene og det var en forutsetning at det ble tilbudt en totalløsning.

Da det var tid for en ny stor utvidelse i 2008 ble LIS igjen valgt som leverandør. Anlegget har en kapasitet på 396 pallplasser (push-back) og 132 pallplasser (gjennomløp).

Coop Grorud

Med installasjonen av et automatisert varemottak har Coop Grorud i Oslo avsluttet et omfattende restruktureringsprosjekt som har gjort at ett av landets største logistikksentre nå også fremstår som det mest effektive i sitt slag.

I samsvar med dette fikk LIS et oppdrag av Coop om å innrede fryse- og kjølelager for å kunne supplere sine avdelinger på Østlandet. De ønsket da å investere i gjennomløp og pushbackreoler for pall.

Prosjektet krevde mye tegne- og analysearbeid da kapasitet var meget viktig i forhold til ledig areal, spesielt i takhøyden.

Prosjekttype: Semi-automasjon
Prosjektstatus: Ferdigstilt
Grunnflate: 23 000m2