Coop Norge

Coop Norge SA

Coop Norge SA er et norsk selskap som gjennom medlemskap eies av 133 norske samvirkelag. Gjennom datterselskapet Coop Norge Handel AS driver Coop Norge SA grossist-, logistikk- og kjedevirksomhet, mens datterselskapet Coop Norge Eiendom AS driver kjøp, salg, utvikling og forvaltning av eiendom.

Coop Trondheim

Coop Norge bestemte seg i 2001 for å opprette et sentrallager for Midt Norge i Trondheim med en størrelse på 23 000 m2. Lageret skulle bestå av tørrvarelager, fryselager og kjølelager. Man måtte finne forskjellige løsninger i de ulike lagrene og det var en forutsetning at det ble tilbudt en totalløsning.

Da det var tid for en ny stor utvidelse i 2008 ble LIS igjen valgt som leverandør. Anlegget har en kapasitet på 396 pallplasser (push-back) og 132 pallplasser (gjennomløp).

Coop Grorud

Med installasjonen av et automatisert varemottak har Coop Grorud i Oslo avsluttet et omfattende restruktureringsprosjekt som har gjort at ett av landets største logistikksentre nå også fremstår som det mest effektive i sitt slag.

I samsvar med dette fikk LIS et oppdrag av Coop om å innrede fryse- og kjølelager for å kunne supplere sine avdelinger på Østlandet. De ønsket da å investere i gjennomløp og pushbackreoler for pall.

Prosjektet krevde mye tegne- og analysearbeid da kapasitet var meget viktig i forhold til ledig areal, spesielt i takhøyden.

Er du interessert i hva LIS kan gjøre for ditt lager?

Kontakt oss i dag