Statoil

Statoil ASA  er et norsk børsnotert olje- og gasselskap. Den norske stat er hovedaksjonær med en eierandel på 67 prosent som forvaltes av Olje- og energidepartementet. Selskapet har 29 500 ansatte, herav 16 300 i selve morselskapet. Statoil er representert i ca. 36 forskjellige land. Med en markedsverdi omkring 400 milliarder kroner er selskapet Norges desidert mest verdifulle, og det er blant verdens 50 største selskaper uavhengig av bransje. Hovedkontoret ligger i Stavanger.

Ekstremvær

Den 12. desember 1990 var det en meget kraftig storm i Nordsjøen. Etter denne stormen ble Ekofisk eXtreme Wave Warning (EXWW), som er spesialvarsler for bølgehøyde, opprettet. Ved hjelp av dette systemet varsles signifikant bølgehøyde, som er et gjennomsnittsmål av den høyeste tredjedelen av bølgene over en periode på 20 minutter. Signifikant bølgehøyde var ved denne stormen hele 13,1 meter og er det høyeste som noen gang er målt.

Den 1. januar 1995 ble det målt 11,9 meter signifikant sjø, men med en bølgekam på hele 18,5meter, dvs. 1,5 ganger signifikant sjø. I 2008 var det hele 12 tilfeller med EXWW-varsling.

Strengere krav

På bakgrunn av dette, og strengere krav til sikkerhet tok Statoil kontakt med Lager & Industrisystemer AS gjennom vår forhandler i Stavanger, Inge S. Årstad, i 2005. En gjennomgang av kravspesifikasjonene viste raskt at dette oppdraget krevde et system som enda ikke eksisterte, men etter 2 ½ år med utvikling og testing var løsningen klar for bruk.

Snorre A
Først ute

Den flytende produksjonsplattformen anlegget først ble installert på var Snorre A som ligger i Nordsjøen - et område som er velkjent for sine ekstreme værforhold. På grunn av dette stod Statoil overfor det potensielle problemet at de mobile reolene ville bevege seg ukontrollert under en storm samt spørsmålet om sikkerhet generelt. I tillegg til de ekstreme værforholdene var den begrensede plassen på plattformen et annet viktig aspekt som måtte tas i betraktning.

Testfase

I løpet av de neste to og et halvt årene skjedde det en omfattende utvikling. Dette innbefattet en rekke inspeksjoner av SSI Schäfer, utstrakt testing og bruk av ekstern ekspertise. På slutten av denne perioden ble et spesialkonstruert, mobilt reolsystem fra SSI Schäfer montert i mars 2008.

Suksess

I juni 2009 ble det installert enda et anlegg av denne typen på Snorre A plattformen. Ved hjelp av denne meget innovative og spesialkonstruerte løsningen utviklet av SSI Schäfer har kunden oppnådd meget høy sikkerhet og en optimal løsning ved lagring av kostbare reservedeler. Konstruksjonen av diverse komponenter i anlegget er også patentert av SSI Schäfer.

Njord
Økende behov

Etter erfaringene fra Snorre A plattformen ble det installert mobile reolsystemer på Njord plattformen i august 2010.

Sikkerhet i fokus

De mobile vognene har profiler som passer inn under skinnene, noe som forhindrer at installasjonen velter i høy sjø. Det er også installert støtputer av gummi for å sikre vogner og hyller mot sideveis bevegelse. Fotoceller ble installert både i fronten og mellom hylleradene for å unngå skade på personell og utstyr. Ved å bruke halogenfrie kabler og ledninger i henhold til NORSOK-standarden, ble brannfaren redusert betraktelig. Skulle det oppstå et strømbrudd kan det mobile reolsystemet flyttes manuelt ved å bruke en håndsveiv.

Åsgård B
Plassbesparelse

Resultatet av de to foregående installasjonene (Snorre A og Njord) har resultert i et system som ivaretar sikkerheten til de om bord, samtidig som lagringskapasiteten har økt med inntil 85%. Gitt de plassbegrensninger som ligger til grunn på en oljeplattform har dette ført til ytterligere to installasjoner på Åsgard B i henholdsvis november (anlegg A) og desember 2012 (anlegg B).

Tåler norske forhold

Systemet har elektrisk drift på doble styreskinner, og med selvlåsende girkasse for å sikre at installasjonen fungerer stabilt i dårlig vær. Ved tilfeller av ekstremvær, blir låsestag brukt for å låse fast de mobile reolene.

Er du interessert i hva LIS kan gjøre for ditt lager?

Kontakt oss i dag