<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=117188&amp;fmt=gif">

VELKOMMEN TIL BLOGGEN VÅR

Her skriver vi i LIS hver uke om ting som engasjerer oss. Vårt ønske er at bloggen vil gi deg verdifull innsikt og et bedre grunnlag for å ta fremtidige lager- og logistikkavgjørelser.

ABONNER PÅ BLOGGEN

Mest leste artikler

Alt du må vite før du flytter til nytt lager

Har bedriften din vokst fra lageret sitt? Gratulerer! Her er dine neste skritt.

Det kommer en dag i alle suksessfulle...

Må du søke om tillatelse for å bygge mesanin på lageret?

Som en slags mellometasje, faller mesanin litt mellom to stoler. Her er svarene du har lett etter.

Vurderer du å kjøpe mesanin...

Ta meg til ressurssiden
Header - Amazon vokser ikke slik du tror.png

Skrevet av 

Eirik Toft | 24.05.2019

Giganten satser på mennesker – nærmer seg nå en halv million ansatte.

Markedsføringsstunt er ikke en ny ting, og som oftest er de lett gjenkjennelige. Tesla Roadster svever fortsatt ute i rommet, og ofte ser vi ledere som Richard Branson eller Petter Stordalen lansere nye tjenester med brask og bram.

Når folk flest tenker på Amazon og hvordan de vokser, trekker de ofte frem teknologiske nyvinninger. Selskapet lanserte Amazon Prime Air for en tid tilbake, et tilbud som tar sikte på å levere pakker ved hjelp av droner. Siste skrik kom like etter nyttår, da Amazon lanserte en kassefri dagligvarebutikk. Lanseringen ble, forståelig nok, beskrevet som «fremtidens dagligvarebutikk».

 

 

Disse er alle viktige teknologiske fremskritt, men de er bedre PR-stunt enn de er forklaringer på Amazons vekst.

Ute etter å lære mer om netthandelslogistikk og vareflyt?
Sjekk ut vår komplette guide ved å klikke her.

500 000 ansatte

Selskapets satsning på arbeidskraft er derimot en bedre forklaring, og skiller seg ut i en tid hvor organisasjoner forsøker å erstatte det som ofte betegnes som dyr arbeidskraft, med ny og effektiv teknologi.

I rushet av digitale løsninger er det lett å tro at tradisjonell arbeidskraft er i ferd med å bli overflødig. Tilfellet er heller at vi opplever et skifte i arbeidsmarkedet. Vi handler stadig mer på nett, og dermed flyttes arbeiderne fra butikkene til lagrene.

Amazon forventes å passere 500 000 ansatte i løpet av 2018. Ser du på selskapets arbeidskraft de siste ti årene, har den vokst eksponentielt med en tydelig J-kurve, eller hockey stick curve om du foretrekker engelsk. Amazon er nå USAs nest største private arbeidsgiver, kun slått av Walmart.

Mennesker og roboter i symbiose

Det betyr derimot ikke at selskapet legger opp til overkapasitet. Amazon fokuserer på effektivitet i alle ledd, ikke minst på lageret.

Se hvordan Amazon jobber for å behandle pakker på en effektiv måte.

 

 

Armbåndet som Amazon nylig patenterte var en nyvinning som gikk litt under radaren. Nyvinningen skal spore lagerarbeidernes håndbevegelser og samtidig redusere bruken av håndholdte skannere og skjermbruk. Selv om armbåndet ikke har blitt virkelighet, forteller patentet noe om selskapets intensjoner.

Amazons satsing på roboter og automasjon er ingen hemmelighet. Det som derimot kan være overraskende for mange, er hvordan selskapet bruker teknologi til å skape flere arbeidsplasser.

Investerer i fremtiden

Siden den spede begynnelsen i 1995 har ikke Amazon levert store overskudd. Alt de sitter igjen med av fortjeneste har blitt spyttet rett tilbake igjen for å videreutvikle firmaet i tråd med et mantra om å være verdens mest kundefokuserte bedrift.

Amazon since launch.png

Det er i hovedsak fire aktiviteter de investerer i:

  1. Øke kapasiteten for å lagre flere produkter, inkludert tredjepartsprodukter.
  2. Bygging av nye lagre i nærheten av kundene, noe som gir kortere leveringstid og kutter transportkostnadene.
  3. Videreutvikling av AWS (Amazon Web Services), som leier ut serverkapasitet i skyen til bedrifter som Netflix eller CIA.
  4. Håndtering av driftskostnader, herunder lønninger, transport, varehåndtering og lagerleie.

Vi vet at lønnskostnadene står for omtrent 50% av kostnadene til en logistikkbedrift, og da er det ikke så vanskelig å forstå at Amazon bruker mye ressurser på å både effektivisere eksisterende arbeidsstokk og automatisere driften.

Lønninger og leiepriser i vekst

Når et så stort selskap som Amazon støvsuger markedet for kompetent arbeidskraft, bidrar det til å presse lønningene opp. Flere og flere aktører ser at marginene blir forsvinnende små, og ser seg nødt til å inkludere de økte kostnadene i tjenestene eller produktene de tilbyr. Amazon gjør dette gjennom et medlemskap i Amazon Prime som gir kundene tilgang til e-bøker, musikk, videoer, gratis frakt og en rekke andre fordeler for under 70 kr i måneden ($99 i året).

De har også investert stort i logistikkeiendom de siste årene, og eiendomsporteføljen i utlandet står snart for 50% av den totale porteføljen.

Amazon property.png

Denne strategien på å eie lagerbygg i nærheten av kunden er ikke unik for Amazon, og som en konsekvens av dette har leieprisen for disse byggene i Amerika og Europa steget.

Ifølge tall fra 28th Annual State of Logistics Report steg den totale kapasiteten i USA med 13,9% fra 2015 til 2016, men tilgjengelig kapasitet sank med 10% de påfølgende 12 månedene. Dette har vært med på drive prisene på leiemarkedet opp i løpet av 2016 med 6,9%.

Det forventes videre at kostnader knyttet til lagerdrift skal øke årlig med 3% frem til 2021, men økt etterspørsel og redusert tilbud har ikke økt marginene for lageroperatørene, som ligger stabilt mellom 3 og 6%

US warehouse availability.png

Med stemmestyring, droner og selvkjørende lastebiler vinner Amazon våre hjerter. Men hemmeligheten bak Amazons suksess er like åpenbar som den er kjedelig: et overlegent produkt driftet av et stort, men effektivt maskineri.

Toppfoto: Amazon

last ned innsiktsrapporten - er du oppdatert på moderne lagerdrift?
Innsikt: En rapport om moderne lager og logistikk

SKREVET AV


Eirik Toft

Når nyetablerte firmaer opplever suksess er det sjeldent at lagrene er dimensjonert for dette. Fortsatt vekst blir vanskelig uten enten å utvide lageret, eller å innrede lageret på en bedre måte. En av Eirik sine styrker er å kartlegge vareflyten og identifisere flaskehalser.