<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=117188&amp;fmt=gif">

VELKOMMEN TIL BLOGGEN VÅR

Her skriver vi i LIS hver uke om ting som engasjerer oss. Vårt ønske er at bloggen vil gi deg verdifull innsikt og et bedre grunnlag for å ta fremtidige lager- og logistikkavgjørelser.

ABONNER PÅ BLOGGEN

Mest leste artikler

[Video] Er det trygt å ferdes på lageret ditt? Slik sikrer du reolene

Store takhøyder, trucker med høy fart og tunge paller – lageret kan være et risikofylt sted å ferdes. Men med noen enkle...

6 ting du bør vite om lagerautomaten LogiMat

Hva om du kunne spare gulvplass, samtidig som du ble tre ganger mer effektiv i arbeidet?

Lagerautomater har vært i bruk lenge...

Alt du må vite før du flytter til nytt lager

Har bedriften din vokst fra lageret sitt? Gratulerer! Her er dine neste skritt.

Det kommer en dag i alle suksessfulle...

Ta meg til ressurssiden
Header - Bedre kontroll på lagerdataen med WMS.png

Skrevet av 

Eirik Toft | 15.11.2017

For å kunne innfri kundenes forventninger til leveranser og effektivitet, er du avhengig av god lagerstyring. Akkurat dét kan du oppnå ved hjelp av et WMS-system. Men hva er det, og hvordan kan det hjelpe deg?

Hva er egentlig et WMS-system?

WMS – eller Warehouse Management System – er et intelligent lagerstyringssystem særlig egnet for bruk på automatiserte lagre, eller på lagre med krav til hurtige leveranser. Det er en skalerbar og fleksibel løsning som kan anvendes til alt fra en enkel installasjon på en datamaskin, til en mer kompleks lagerløsning med mange brukere, funksjoner og utstyr.


Ingen lagre er like, men heldigvis kan et WMS-system konfigureres til ulike behov, med en rekke moduler og tilpasningsmuligheter.

Hva er fordelene?

Fordelene med å implementere WMS på lageret er mange, men noen av de viktigste er:

  • Bedre plassutnyttelse ettersom avansert lokasjonsstyring utnytter plassen optimalt.
  • Færre feil gir bedre kvalitet som igjen gir fornøyde kunder og reduserte kostnader.
  • De fleste WMS-system er svært brukervennlige. Det betyr at det tar kort tid å lære opp nye medarbeidere eller vikarer selv om lageret er komplekst.
  • Systemet kan brukes sammen med lagerautomater. Det kan gi en markant økning i produktiviteten.

God ressursstyring er essensielt for de fleste lagre, og et moderne WMS-system gir deg raskt oversikt over hvilke ressurser du bør sette hvor. Systemet gir deg en oversikt over områder eller soner som har lite eller mye å gjøre, og hjelper deg å allokere ressurser der det trengs.


I mange norske lagre blir det fortsatt foretatt manuelle tellinger én til to ganger i året. Ikke bare kan det være uheldig med tanke på tellefeil, men det gir ikke en god oversikt over hva bedriften har til enhver tid. Med et WMS-system får du nettopp det, og du kan når som helst gi økonomi- og salgsavdelingen en utfyllende rapport om hva som ligger i lagerhuset.

Få var gratis rapport om 5 bedrifter som har knekt logistikkoden.

Hvordan velger du rett WMS-system?

Ifølge SSI Schäfer bør du vurdere følgende faktorer når du skal velge WMS-system:

  • Lagerstørrelse: Jo større lager, jo mer aktivitet og oppgaver. Derfor blir gjerne WMS-systemet mer komplekst jo større lageret er. Hvor mye arbeid, og i hvilken grad lageret er automatisert, har også en innvirkning.
  • Kompleksitet: Hvor kompleks er operasjonen din? Er du for eksempel avhengig av å benytte deg av sporingsnummer? Her kan det være mange krav som systemet må kunne håndtere. Husk også å ikke bare velge system ut fra hvilke krav du har i dag, men også hvilke krav du tror du kommer til å få i den nærmeste fremtid.
  • Kostnadsnivå: Åpenbart, men likevel – du er nødt til å velge et system som passer budsjettet. Om budsjettet ikke er ubegrenset må du gjøre en avveining mellom hvilke funksjoner du ønsker og kostnadene du tror du kan bære.

Punktene over fokuserer på WMS som et selvstendig system. Det vi derimot ser nå er at det både etterspørres og produseres systemer som kan kommunisere med hverandre, og som gir god dataflyt mellom avdelingene.


Drømmescenarioet

Se for deg følgende: Kunden legger inn en forespørsel om å returnere varen, og benytter seg av returseddelen. Så fort returen godkjennes, registrerer lageret at varen er på vei, og gir nettbutikken beskjed om at varen er tilgjengelig for kjøp fra en gitt dato. Returen ankommer lageret, registreres i WMS-systemet og behandles deretter som et hvilken som helst varemottak, med tillegg av kvalitetssjekk. Hvis alt er i orden blir varen kreditert og havner trygt tilbake i hyllen. Varen er registrert – ikke bare i lagersystemet – men også i regnskapet og økonomirapportene for øvrig.


Vi er fullt klar over at det ikke er enkelt å få alle systemene på huset til å samhandle, men det bør likevel være målet når du skal velge WMS-system. Derfor anbefaler vi, i tillegg til SSI Schäfers faktorer ovenfor, at du også vurderer systemer som kan kommunisere og dele data på tvers av avdelingene. Ikke bare er det effektivt for både deg og kunden, men det sparer deg også for administrasjonskostnader og manuelt tellearbeid, og gir hele bedriften god oversikt over varebeholdningen.

5 bedrifter som har knekt logistikkoden
5 bedrifter som har knekt logistikkoden

SKREVET AV


Eirik Toft

Når nyetablerte firmaer opplever suksess er det sjeldent at lagrene er dimensjonert for dette. Fortsatt vekst blir vanskelig uten enten å utvide lageret, eller å innrede lageret på en bedre måte. En av Eirik sine styrker er å kartlegge vareflyten og identifisere flaskehalser.