<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=117188&amp;fmt=gif">

VELKOMMEN TIL BLOGGEN VÅR

Her skriver vi i LIS hver uke om ting som engasjerer oss. Vårt ønske er at bloggen vil gi deg verdifull innsikt og et bedre grunnlag for å ta fremtidige lager- og logistikkavgjørelser.

ABONNER PÅ BLOGGEN

Mest leste artikler

[Video] Er det trygt å ferdes på lageret ditt? Slik sikrer du reolene

Store takhøyder, trucker med høy fart og tunge paller – lageret kan være et risikofylt sted å ferdes. Men med noen enkle...

6 ting du bør vite om lagerautomaten LogiMat

Hva om du kunne spare gulvplass, samtidig som du ble tre ganger mer effektiv i arbeidet?

Lagerautomater har vært i bruk lenge...

Ta meg til ressurssiden
header.png

Skrevet av 

Eirik Toft | 29.02.2016

Det som skjer på lageret har mye å si for salget og bedriften i sin helhet. Et effektivt lager bidrar til økt omsetning og fornøyde kunder.

Så, hvordan kan lageret effektiviseres så bedriften tjener mer? Her ser vi nærmere på viktige punkter som gir en bedre forståelse for hvorfor lageret er så viktig og hvordan du skal få utnyttet det best mulig.

Få oversikt

Det første du må gjøre er å få oversikt over dagens situasjon. Bidrar lageret allerede til positiv vekst for bedriften? I så fall hvordan? Det er like viktig å finne ut hva som fungerer, som å se på hva som ikke fungerer. Dette trenger du nok litt hjelp til å finne ut av. Snakk med dem som har førstehånds erfaring fra lageret. Lagersjefen og andre ansatte kan gi deg verdifull informasjon om hva som fungerer godt og hvilke utfordringer de møter i hverdagen. Det kan være systemer som ikke snakker med hverandre, lagerløsninger som ikke er optimale eller helt andre ting.

For å få oversikt over lageret kan det være lurt å tenke over hvilke måltall du ønsker å fokusere på. Det meste er målbart og dette gir deg mulighet til å få harde tall på hva som er feil. Kanskje viser måltallene at det skjer en del feilplukk og at det brukes unødvendig mye tid på å flytte varer rundt? Fungerer varestrømmen optimalt fra order til utsendelse? Her kan du finne svar på hvilke områder som bør prioriteres. Om du ikke allerede har gode systemer for dette, er det mulig at dette er en viktig investering bedriften bør gjøre i prosessen med å effektivisere lageret.

Det er også en rekke andre elementer som kan påvirke effektiviteten på lageret. Med full oversikt over flaskehalser, organisering og utstyr kan lagersjefen hjelpe deg å forbedre lageret betraktelig.   

 

Les mer: Hvordan kan din bedrift tjene på effektivisering av lageret?

Les mer: 3 nye trender på lageret

Innhent eksperthjelp

Noen utfordringer kan dere enkelt løse på egen hånd ved hjelp av omorganisering av både rutiner og eksisterende utstyr på lageret. Men noen ganger kan det lønne seg å få noen utenifra til å komme med sine anbefalinger. Det kan være at det finnes løsninger som dere ikke har sett eller ny teknologi som kan være akkurat det bedriften trenger. Som daglig leder er det din oppgave å innhente nødvendig kompetanse i de leddene av bedriften som trenger det. Lagerkompetanse er en veldig viktig del av varekjeden og vil ha stor betydning for bedriftens ROI. Eksperter har den erfaringen du trenger for å vite hvordan ditt lager best mulig kan effektiviseres ut i fra bedriftens- og kundens behov.

Finn skalerbare løsninger

Det er like viktig å tenke på langsiktige behov som det er å løse dagens utfordringer. For at lageret ditt skal bli den ressursen det bør være, må det kunne utfylle behovene bedriften også har i fremtiden. Det betyr at endringene må ta høyde for utvikling på sikt. Dere må kunne forutse i størst mulig grad hvilke varer dere skal selge mer av, hvilke kunder dere har og hvordan markedet generelt vil se ut fremover. Skalerbare løsninger gir bedriften fleksibilitet, trygghet og et solid utgangspunkt for å takle fremtidig vekst og eventuelle endringer i markedet. Du ønsker at utviklingen skal skje mest mulig sømløst og endringene mest mulig smertefritt. Vær derfor smart og forberedt ved å tenke på følgende punkter:

  • Ha god oversikt over lagerets tilstand gjennom kontinuerlige målinger

  • Sette tydelige mål og KPI’er for bedriften

  • Utfordre etablerte rutiner og være åpen for nye

  • Digitalisere lageret i så stor grad som nødvendig


Med full oversikt over dagens tilstand og litt hjelp fra noen som kan faget er bedriften du leder på god vei mot et mer effektivt lager som bidrar direkte til en mer lønnsom bedrift.

5 steg for å lede firmaet inn i den digitale hverdagen
New Call-to-action

SKREVET AV


Eirik Toft

Når nyetablerte firmaer opplever suksess er det sjeldent at lagrene er dimensjonert for dette. Fortsatt vekst blir vanskelig uten enten å utvide lageret, eller å innrede lageret på en bedre måte. En av Eirik sine styrker er å kartlegge vareflyten og identifisere flaskehalser.