<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=117188&amp;fmt=gif">

VELKOMMEN TIL BLOGGEN VÅR

Her skriver vi i LIS hver uke om ting som engasjerer oss. Vårt ønske er at bloggen vil gi deg verdifull innsikt og et bedre grunnlag for å ta fremtidige lager- og logistikkavgjørelser.

ABONNER PÅ BLOGGEN

Mest leste artikler

Må du søke om tillatelse for å bygge mesanin på lageret?

Som en slags mellometasje, faller mesanin litt mellom to stoler. Her er svarene du har lett etter.

Vurderer du å kjøpe mesanin...

Satte miljø i fokus – slik bygget de morgendagens lager

Sørby Utleies nye lager er 7600 kvadratmeter med ren bærekraft. LIS er stolte av å ha bidratt.

Skal du leie maskiner eller...

Ta meg til ressurssiden
Header OneMed del 1 Vi skal bygge et helt nytt forsyningssenter

Skrevet av 

Eirik Toft | 05.07.2017

I starten av 2016 gikk OneMed Services av med seieren i anbudskonkurransen om en 10-års avtale om oppføring og drift av Helse Sør-Øst sitt forsyningssenter for medisinsk og ikke-medisinsk forbruksmateriell.

Om prosjektet

Avtalen har en årlig verdi opp mot 100 millioner kroner i 10 år. I avtalen inngår det at OneMed Services skal bygge et helt nytt forsyningssenter skreddersydd for dagens og fremtidens krav til forsyning av helsemateriell. Forsyningssenteret som nå skal bygges på Berger, nordøst for Oslo, skal være i drift fra 1. januar 2018.

 


Last ned sjekkliste: Hvordan definere ditt lagerbehov?


 

Forsyningssenteret skal forestå innkjøp, lagring og distribusjon av medisinsk og ikke-medisinsk forbruksmateriell til alle 17 sykehus som tilhører Helse Sør-Øst. Dette omfatter omtrent 55 prosent av det norske helsevesenet. Forsyningssenteret er foreløpig beregnet til 8.000 kvadratmeter med mulighet for utvidelse til 12.000 kvadratmeter.

OneMed Services er et nyopprettet selskap som er en del av OneMed Group, et svensk selskap som er representert i 12 land og som årlig omsetter for over fire milliarder kroner. OneMed Group er en av de største distributørene av medisinsk forbruksmateriell, hvorav den norske virksomheten OneMed AS er en av 110 produktleverandører som Helse Sør-Øst har produktavtaler med. Det er derfor viktig å påpeke at OneMed Services skal håndtere disse produktene for Helse Sør-Øst og distribuere til sykehusene – helt uavhengig av OneMed AS.

Se vårt intervju med Knut Petterson fra OneMed og Hartmut Dammeyer fra LIS. De reflekterer rundt avtalen:


Lager & Industrisystemer og SSI Schäfer ble nylig valgt som lager- og automasjonsleverandør i den avsluttede anbudskonkurransen hvor OneMed Services vant en 10-års avtale om oppføring og drift av Helse Sør-Øst sitt forsyningssenter for medisinsk og ikke-medisinsk forbruksmateriell.

 

 

På vegne av LIS setter jeg fantastisk stor pris på at dere valgte oss sammen med Schäefer som leverandør. Jeg takker for tilliten og tror også at vi skal klare å innfri alle deres forventninger på en tilfredsstillende måte.
- Hartmut Dammeyer, seniorkonsulent LIS
 

 

Pasientens ve og vel, det er det som teller

Etter å ha meldt seg på i anbudskonkurransen, gikk OneMed Services inn i en elleve måneder lang anbudsprosess med forhandlinger før de landet prosjektet. Deretter fulgte forhandlinger med Helse Sør-Øst og Sykehuspartner som er oppdragsgiver.

OneMed Services skal fungere som en distributør, noe som innebærer å ha alle leverandørers varer på det 8000 kvadratmeter store forsyningssenteret. Daglig leder i OneMed Services, Knut Pettersson, forteller at de er glade for å ha vunnet anbudskonkurransen og nå vil jobbe med å ha den beste løsningen for pasienten i samarbeid med kunden.

"I utgangspunktet ønsker OneMed Group å jobbe med pasientens ve og vel, det er det som teller. Komme med løsninger og komme med produkter. Så man jobber jo med de beste produktløsningene for at pasienten skal bli frisk."

Fjerdepartslogistikkavtale

Avtalen innebærer en 10-årsperiode hvor OneMed Services skal drifte og følge opp Helse Sør-Øst sitt forsyningssenter for medisinsk og ikke-medisinsk forbruksmateriell. Forsyningssenteret skal være i drift fra og med 1. januar 2018. Tjenestene OneMed Services vil bidra med er lager- og logistikk, distribusjon og innkjøp av varer fra de rundt 110 leverandørene som er i systemet. Produktavtalene skal inngås av Helse Sør-Øst, mens OneMed Services skal kjøpe inn fra leverandørene.

“Disse tre delene: økonomi; kundeservice; og innkjøp, var opsjoner i anbudet. Lager og distribusjon var imidlertid hoveddelen i anbudet. Men så kom det raskt fram at for OneMed Services vedkommende var det viktig å ha helheten og ikke bare være en 3PL-leverandør, men også ha med de andre elementene for å få helheten i det.” Resultatet ble derfor en fjerdepartslogistikkavtale (4PL).

“De tjenestene vi skal gjøre er å distribuere medisinsk og ikke-medisinsk forbruksmateriell, i tillegg til noe legemidler, i første omgang infeksjonsvæsker og andre væsker, til alle sykehus i Helse Sør-Øst og andre kunder og institusjoner som kan benytte seg av kontrakten.”

Dette tilsvarer:
  • 9000 kunder i systemet
  • 17 sykehus
  • 55-60 prosent av Norges befolkning

Tjenestekontrakt med 10-års handlingsrom

Produktkontrakter innenfor offentlige anbud gjelder for maksimum fire år. Dette er imidlertid en tjenestekontrakt med 10-års handlingsrom, noe som gjør det enklere å etablere den løsningen man ønsker i samarbeid med kunden og arbeidsgiver.

Hvis du klarer å gjøre det du skal, så er det en lang kontrakt. Og det gir jo muligheter til å investere og etablere noe som er ganske unikt. 
- Pettersson

 

Pettersson forklarer at dette var et anbud med forhandlinger som tok for seg pris, løsning og kvalitet. Ut fra kriterier og forhandlinger valgte derfor arbeidsgiver å ansette OneMed Services.

“Det er en aktivitetsbasert prismodell her med KPI’er som vi må levere innenfor alle områder, og dersom vi ikke leverer er det ganske strenge sanksjoner på det. Vi skal ha en leveringspresisjon på 98 prosent, så det er strenge krav til ekspederingen og ikke minst det med Good Distribution Practices (GDP) og transport.”

Se denne og resten av filmene fra vårt intervju med OneMed her, helt gratis.

New Call-to-action
Last ned sjekklisten for hvordan du definerer lagerbehovet

SKREVET AV


Eirik Toft

Når nyetablerte firmaer opplever suksess er det sjeldent at lagrene er dimensjonert for dette. Fortsatt vekst blir vanskelig uten enten å utvide lageret, eller å innrede lageret på en bedre måte. En av Eirik sine styrker er å kartlegge vareflyten og identifisere flaskehalser.