<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=117188&amp;fmt=gif">

VELKOMMEN TIL BLOGGEN VÅR

Her skriver vi i LIS hver uke om ting som engasjerer oss. Vårt ønske er at bloggen vil deg verdifull innsikt og et bedre grunnlag for å ta fremtidige lager- og logistikkavgjørelser.

ABONNER PÅ BLOGGEN

Mest leste artikler

Alt du må vite før du flytter til nytt lager

Har bedriften din vokst fra lageret sitt? Gratulerer! Her er dine neste skritt.

Det kommer en dag i alle suksessfulle...

Må du søke om tillatelse for å bygge mesanin på lageret?

Som en slags mellometasje, faller mesanin litt mellom to stoler. Her er svarene du har lett etter.

Vurderer du å kjøpe mesanin...

Ta meg til ressurssiden
Knut fra OneMed og Hartmut fra LIS. OneMed Services gjør seg klare til å drifte Helse Sør-Øst sitt nye forsyningssenter

Skrevet av 

Eirik Toft | 29.03.2017

I begynnelsen av 2016 gikk OneMed Services av med seieren i anbudskonkurransen om en 10-års avtale om oppføring og drift av Helse Sør-Øst sitt forsyningssenter for medisinsk og ikke-medisinsk forbruksmateriell. Hva innebærer egentlig prosjektet og hvordan ligger de an?

Etter å ha meldt seg på i anbudskonkurransen, gikk OneMed Services inn i en elleve måneder lang anbudsprosess med forhandlinger før de landet prosjektet. Deretter fulgte forhandlinger med Helse Sør-Øst og Sykehuspartner som er oppdragsgiver.

Resultatet ble en avtale med en årlig verdi opp mot 100 millioner kroner og et handlingsrom på 10 år. I avtalen inngår det at OneMed Services skal bygge et helt nytt forsyningssenter skreddersydd for dagens og fremtidens krav til forsyning av helsemateriell. Forsyningssenteret som nå bygges på Berger, nordøst for Oslo, skal være i drift fra 1. januar 2018. 

Se vårt videointervju med OneMed Services og Helse Sør-Øst her.  

Hvem er OneMed Services? OneMed Services er et nyopprettet selskap som er en del av OneMed Group, et svensk selskap som er representert i 12 land og som årlig omsetter for over fire milliarder kroner. OneMed Group er en av de største distributørene av medisinsk forbruksmateriell, hvorav den norske virksomheten OneMed AS er en av 110 produktleverandører som Helse Sør-Øst har produktavtaler med.

Det er derfor viktig å påpeke at OneMed Services skal håndtere disse produktene for Helse Sør-Øst og distribuere til sykehusene – helt uavhengig av OneMed AS.

Hva innebærer avtalen i detalj?

Avtalen er en fjerdepartslogistikkavtale og innebærer lager og logistikk, distribusjon og innkjøp av varer fra de rundt 110 leverandørene som er i systemet. Produktavtalene skal inngås av Helse Sør-Øst, mens OneMed Services skal kjøpe inn fra leverandørene.

Daglig leder i OneMed Services AS, Knut Pettersson, utdyper:

“De tjenestene vi skal gjøre er å distribuere medisinsk og ikke-medisinsk forbruksmateriell, i tillegg til noe legemidler, i første omgang infeksjonsvæsker og andre væsker, til alle sykehus i Helse Sør-Øst og andre kunder og institusjoner som kan benytte seg av kontrakten.”

Dette tilsvarer:

  • 9000 kunder i systemet
  • 17 sykehus
  • 55-60 prosent av Norges befolkning

Les også: Slik lykkes du som logistikkonsulent

Fordi det er en tjenestekontrakt med hele ti års handlingsrom, er det mye som står på spill. Prosjektet består hovedsakelig av tre faser: etablering, implementering og pilot- og idriftsetting. Første fase, altså etableringen av prosjektet og prosjektgrupper ble godkjent i desember 2016. Fase to er implementering og skal godkjennes 30. juni 2017. Deretter kommer fase tre: pilot- og idriftssetting som skal godkjennes 1. januar 2018.

Pettersson innrømmer at det er mange krav som skal oppfylles, og at de har kniven på strupen.

“Vi kjører et veldig tøft regime på prosjektstyring og risiko. Det er relativt kritisk hvis noe går galt, for eksempel at vi ikke får tatt over bygget den dagen vi skal, altså 1. juni.”

Det er ikke til å legge skjul på at dette er et prestisjeprosjekt alle følger med på. Selv om OneMed Services praktiserer samme drift i Sverige, er dette prosjektet nytt og spennende for den norske gruppen.

“Det er viktig for OneMed Services å gjøre dette strategisk riktig, og vi har alles øyne rettet mot oss.”

Se tidslinjen for å følge prosjektet her:

OneMed Services gjør seg klare til å drifte Helse Sør-Øst sitt nye forsyningssenter

Valg av leverandør

I valget av leverandør nevner Pettersson at det var viktig å snakke med andre, både nettverk og referanser i forbindelse med anskaffelser. I tillegg var det viktig at leverandøren som ble valgt kunne dokumentere at de kunne levere.

OneMed Services vurderer alltid minst tre leverandører på grunnlag av tilbud som går på pris, kvalitet og samarbeid. De ønsket en samarbeidspartner som kunne tilby både konvensjonelle og moderne lagerløsninger, slik som eksempelvis Cuby og Logimat.

Valget falt på Lager & Industrisystemer og SSI Schäfer som lager- og automasjonsleverandør i prosjektet. Hvorfor?

“Vi har samarbeidet før, så man vet hva man får. Det er litt farget av automasjonsbiten også, det er ikke til å stikke under en stol. Det blir en hel pakke. Det er ikke alle andre automasjonsleverandører som nødvendigvis er den totalleverandøren som LIS og Schäefer er.”

Interessert i å vite mer om valg av lagerløsninger og hvordan OneMed Services vant anbudskonkurransen? Last ned filmen nedenfor.

LIS sitt intervju med OneMed Services om forsyningssenter
LIS

SKREVET AV


Eirik Toft

Når nyetablerte firmaer opplever suksess er det sjeldent at lagrene er dimensjonert for dette. Fortsatt vekst blir vanskelig uten enten å utvide lageret, eller å innrede lageret på en bedre måte. En av Eirik sine styrker er å kartlegge vareflyten og identifisere flaskehalser.