<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=117188&amp;fmt=gif">

VELKOMMEN TIL BLOGGEN VÅR

Her skriver vi i LIS hver uke om ting som engasjerer oss. Vårt ønske er at bloggen vil gi deg verdifull innsikt og et bedre grunnlag for å ta fremtidige lager- og logistikkavgjørelser.

ABONNER PÅ BLOGGEN

Mest leste artikler

Alt du må vite før du flytter til nytt lager

Har bedriften din vokst fra lageret sitt? Gratulerer! Her er dine neste skritt.

Det kommer en dag i alle suksessfulle...

Hva koster egentlig en lagerautomat?

Når du regner gevinsten av én eller flere lagerautomater opp mot kostnaden, blir det fort et lukrativt kjøp for lageret ditt.

...

Ta meg til ressurssiden
Slik lykkes du som logistikkonsulent.jpg

Skrevet av 

Eirik Toft | 20.03.2017

Som logistikkonsulent har du stor innvirkning på kundenes valg av lagerløsninger. Det medfører et betydelig ansvar. Men fortvil ikke – her er hvordan du best utfører rollen.

En dårlig konsulent får fort også et dårlig rykte. Det er derfor helt nødvendig at du som leies inn til prosjekter som en ekspert på logistikk og lagerløsninger faktisk kan gjøre en god jobb. Valg av logistikkonsulent gjøres som oftest basert på to hovedkriterier: verdifull erfaring og bevis på tidligere resultater.

Men lang erfaring og gode referanser er ikke nødvendigvis oppskriften på suksess for det neste prosjektet. En konsulent må kunne tilfredsstille en rekke krav – og med stadig større press på kostnadseffektive og produktive lager øker disse kravene.

Vi har samlet de viktigste kravene en logistikkonsulent må oppfylle i 2017:

5 steg til å lykkes som logistikkonsulent

Det finnes naturligvis ikke ett fasitsvar på hvordan en logistikkrådgiver skal arbeide, men det er likevel en god del likhetstrekk mellom de dyktigste.

1) Du sørger for et tett og godt samarbeid mellom kunde, logistikkrådgiver og leverandører

Både du og kunden, altså bedriften, har ofte klare tanker om løsninger allerede før leverandørene bringes på banen. Dette er ikke nødvendigvis negativt – heller tvert imot. Husk likevel at dialogen med leverandørsiden også er utrolig viktig.

Se vårt videointervju med OneMed som skal ta over driften for Helse Sør-Øst sitt forsyningssenter.

Selv om noen konsulenter jobber ut fra produktporteføljer som de representerer og derfor kan en god del om de ulike produktene og løsningene, vil leverandøren av de spesifikke produktene alltid kjenne detaljene i sine løsninger best.

Det er også leverandørene som sitter på løsningene, og det er derfor viktig å ha et tett samarbeid med dem slik at du som konsulent kan få tilbud som løser kundens problemstilling basert på deres kriterier og ønsker.

For å komme frem til flere tilbud som kan presenteres til kunden er det derfor viktig å ha et tett samarbeid med ulike leverandører. Ikke snakk med flere leverandører enn hva som er nødvendig for å kunne gi kunden gode tilbud – det er alltid bedre med kvalitet enn kvantitet.

2) Husk at den endelige beslutningen alltid skal ligge hos arbeidsgiver

Som logistikkonsulent- og rådgiver legger du frem ulike forslag til løsninger og anbefalinger som er utviklet i samarbeid med bedriften, men det er aldri du som skal ta det endelige valget om hva bedriften skal gå for.

Når du presenterer tilbudene til kunden er det derfor viktig at du er nøytral til leverandørsiden og ikke legger noen føringer på hva kunden bør velge.

Les om hvordan logistikkonsulentens rolle har endret seg i takt med utviklingen innenfor lager- og logistikk.

3) Vær tilstede i prosjektene du jobber med

Det kan være lett å miste oversikten eller ta avstand fra prosjektet dersom man har flere prosjekter løpende på én og samme gang. Men det å virkelig være til stede og fungere som en samarbeidspartner og ekspert er en grunnforutsetning for at konsulenter skal kunne gjøre en god jobb.

Du skal rett og slett fungere som en relevant sparringspartner for kundene dine gjennom å være tilstede i prosjektene som leveres. Ved å delta aktivt og sette deg inn i prosjektet kan du enklere tilegne deg de aktuelle problemstillingene kunden har og dermed foreslå de aktuelle løsningene for kundene. 

Hvordan være tilstede? Svar på alle spørsmål kunden måtte ha, og kom med anbefalinger på eget initiativ – det er du som er innleid som ekspert, så det er viktig at du viser at du faktisk er det.

4) Være operativt orientert

Det å være operativt orientert har kanskje aldri vært viktigere. Med store endringer i lagerløsninger og lagerbransjen generelt må du som konsulent kunne rådgi på grunnlag av en rekke løsninger og kriterier, og det er viktig at du forstår når det er naturlig for en bedrift å hive seg på trendene – og når det er mest lønnsomt å benytte tradisjonelle, konvensjonelle løsninger og produkter.

Les intervju med logistikkonsulent Cato Kaasa i PwC: De fem kriteriene for å levere gode tilbud til kunden.

Du klarer ikke å gi gode råd dersom du falt av det operative lasset for ti år siden. Mye har skjedd innenfor lager- og logistikk, og det ser ikke ut til at utviklingen vil bremse på en god stund. Det gjelder derfor å hele tiden holde seg oppdatert på de nyeste løsningene og mulighetene slik at du kan rådgi kundene på best mulig måte.

Husk at du ikke bare skal være i stand til å komme med løsninger som drar full nytte av ledende teknologi, men at du også skal imøtekomme raskt skiftende teknologi. Ta alltid høyde for at mengde ordreleveranser kan øke, og at mengden varer kan øke. Det blir i stadig større grad viktig å se på skalerbare løsninger slik at du alltid kan garantere selskapets investering – selv tjue år frem i tid.

5) Ta hensyn til kriteriene kunden har

Investeringsevne er ofte det viktigste kriteriet en kunde har til løsningen du skal komme med, og dette er noe som naturligvis må tas på alvor. Det fungerer ikke å presentere tilbud som ikke tar hensyn til kriteriene kunden har satt.

Til tross for dette er det viktig at logistikkonsulenten tør å se på muligheter og løsninger utenfor oppdragsgivers komfortsone. Du skal alltid komme med den beste løsningen som kan realiseres innenfor rammeverket. Her har selvsagt investeringsevne, men også handlingsrommet mye å si.

LIS sitt intervju med OneMed Services om forsyningssenter
LIS

SKREVET AV


Eirik Toft

Når nyetablerte firmaer opplever suksess er det sjeldent at lagrene er dimensjonert for dette. Fortsatt vekst blir vanskelig uten enten å utvide lageret, eller å innrede lageret på en bedre måte. En av Eirik sine styrker er å kartlegge vareflyten og identifisere flaskehalser.