WMS

WMS står for Warehouse Management System og er kort fortalt styring av funksjoner på et lager. Det finnes WMS systemer i alle prisklasser med mange forskjellige funksjonsnivåer. Det gjelder å finne riktig nivå til sin virksomhet. Det viktigste er at man går inn med stor egeninnsats og god intern opplæring. Det er også viktig å sikre en god integrasjon med ERP (Enterprice Resourse Planning) systemet, samt å følge rutinene som er satt opp. 

WMS forklart på 2 minutter
WMS_v2
Egenskaper: 
  • Markant økning i produktiviteten spesielt i samspill med utstyr som Logimater. 
  • Bedre plassutnyttelse. Avansert lokasjonsstyring utnytter plassen best mulig.
  • Færre feil gir bedre kvalitet som igjen gir fornøyde kunder og reduserte kostnader.
  • Et WMS er designet for å være enkelt å bruke, det betyr at det tar kort tid å lære opp nye medarbeidere eller vikarer.
  • Et WMS har de nødvendige verktøy og gir en god totaloversikt på lageret.
  • Et WMS vil kunne spore transaksjonene.
  • Et WMS system kan også være en cloud løsning slik at en server ikke er nødvendig lokalt.
  • Et WMS kan være arbeidskrevende å sette riktig opp, det er viktig å sette av nok interne ressurser for å sikre kontroll på master data o.l.

 

Katalog

Les mer i vår hovedkatalog

Les mer