<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=117188&amp;fmt=gif">

VELKOMMEN TIL BLOGGEN VÅR

Her skriver vi i LIS hver uke om ting som engasjerer oss. Vårt ønske er at bloggen vil gi deg verdifull innsikt og et bedre grunnlag for å ta fremtidige lager- og logistikkavgjørelser.

ABONNER PÅ BLOGGEN

Mest leste artikler

Atlas 2D er automasjon for deg som er ute etter optimal lagring av pall

Hvorfor skal småvarelagrene få ha all moroa?

Mange av de spennende, blanke automasjonsløsningene der ute er beregnet på...

ABB valgte escala – introduserer første anlegg i Norden

– At ingeniørene fra ABB ble like imponerte over escala-løsningen som oss, tar vi som et enormt kvalitetsstempel, sier Eirik...

Hva koster egentlig en lagerautomat?

Når du regner gevinsten av én eller flere lagerautomater opp mot kostnaden, blir det fort et lukrativt kjøp for lageret ditt.

...

Ta meg til ressurssiden
Hvordan ser fremtidens lager ut.png

Skrevet av 

Eirik Toft | 06.11.2017

Fredag den 20. oktober var noen av Norges fremste logistikkbedrifter samlet til et heldagsarrangement på Vinterbro rett syd for Oslo.

Netthandel i Norge er i kraftig vekst og forventes å passere 100 milliarder kroner i løpet av 2017. Bare på de siste 4 årene har veksten vært på formidable 74%, og den årlige veksten ligger stabilt på rundt 16%.

I takt med at mer og mer handel skjer digitalt øker også betydningen av et veldrevet og effektiv lager. Hurtig levering, feilplukk eller returhåndtering er snubletråder som skaper store problemer og kostnader desto mer salg som går elektronisk.

Det er denne friksjonen som dannet rammen for LIS-dagen 2017, og på scenen var noen av Norges fremste eksperter for å dele av sine erfaringer rundt temaet.

For å sette den perfekte rammen rundt arrangementet ble arrangementet holdt på lageret med reoler og automater som dekorasjon.

Katedralen på Skedsmokorset


Første foredragsholder på scenen var Logistikkdirektør Geir-Vegar Ellingsen fra VVS- og VA-grossisten Heidenreich.

Rørleggere flest har som regel ikke lager, de bestiller deler svært kort tid før de trenger dem. Forutsigbarhet, sen ordrestopptid og tidlig levering er helt avgjørende for at de skal få gjort jobben sin, og samtidig et avgjørende konkurranseparameter for Heidenreich.

Geir-Vegar fortalte om et kritisk øyeblikk i 2014 hvor de opplevde kapasitetsbrister på sentrallageret som følge av vekst. Lageret var stappfullt, noe som resulterte i en synkende effektivitet, dårligere kundeopplevelse, økte kostnader og til slutt stagnasjon i veksten.

Etter en grundig foranalyse, forankring internt, og nødvendige godkjenninger med kommunen var avklart, ble det bestemt at man skulle utvide og oppgradere det eksisterende lageret - uten driftsstans.

I januar 2017 stod det nye lageret klart, og en stolt logistikkdirektør kunne fortelle om at budsjetter, tidsfrister, forventninger og ROI var godt innenfor det de hadde estimert.

Her kan du laste ned vår innsiktsrapport om moderne lager og logistikk.

Fremtidens logistikkutfordringer


Markedssjef Steffen Larvoll fra LIS plukket opp tråden etter Geir-Vegar og tegnet etterhvert et meget kaotisk bilde av logistikkbransjen i tiden fremover. Han slo tidlig fast at hvordan vi jobber, og hva vi jobber med er i ferd med å endre seg, med eksempler på massive kutt i arbeidsplasser i alt fra detaljhandelen og finans til telekom og olje.

Deretter rettet han fokuset over på den nye trenden som man ser i USA hvor det skapes arbeidsplasser i hopetall innenfor logistikkbransjen, og da spesielt på lageret. Det fremste eksempelet på det var Amazon som i løpet av 2017 har lyst ut nærmere 100 000 nye stillinger i USA, hvor brorparten av disse er på lageret.

Det ble også påpekt hvordan den totale kapasiteten for logistikkbygg i USA økte med 13,9% fra 2015 til 2016, men til tross for denne økningen så sank den tilgjengelige kapasiteten med 10% de påfølgende 12 månedene. Denne trenden er også merkbar i Norge, hvor spesielt leieprisene for logistikkbygg i Oslo-regionen har eksplodert de siste årene.

I en tid hvor leiekostnadene øker, lønnskostnadene stiger, konkurransen hardner til og kundekravene når nye høyder, så rettet Steffen fokus over på konkrete tiltak man kan gjøre for å takle disse nye rammebetingelsene. Han avsluttet innlegget med å poengtere at uansett størrelse og kompleksitet er det alltid to faktorer som er førende for alle effektive lagre; redusere dødtid + ta i varen færrest mulig ganger.

Manuell håndtering vs. automasjon


Logistikkdirektør Thor Sverre Molle innledet sitt foredrag med å synliggjøre det temposkiftet som de opplever med blant annet en kraftig økning i antall produkter på lageret, og det volumet dette krever i form av lagringsflater.

Med kjente nettbutikker som Netthandelen.no, Blivakker.no og Brandsdal.no har Brandsdal Group opplevd stor suksess de siste årene, og vunnet blant annet prisen Folkets Nettfavoritt de siste tre årene. De har også etablert seg i Sverige, Danmark, Finland, og nå sist i Tyskland under merkevaren Cocopanda.

Kraftig vekst kombinert med ambisjoner om å bli en førende aktør i Europa på kosmetikk har medført at de ser på logistikk som en kritisk nøkkelfaktor for fremtidig suksess. Etter en omfattende prosess hvor de har vurdert alle mulige løsninger slo de allikevel fra seg å automatisere lageret på nåværende tidspunkt.

Thor Sverre kunne fortelle at omfattende tester og analyser, samt utvikling av et lagerstyringssoftware (WMS), har gitt de resultater på lageret som få andre i bransjen kan matche med manuell håndtering. Han avsluttet foredraget med å trekke frem 19 konkrete punkter som har effektivitsert logistikken.

Diskusjonsforum: 3 tematikker


Etter en god lunsj ble alle deltakerne delt opp i 3 grupper à 30 mennesker. Disse ble så fordelt på 3 ulike poster på lageret, og her fikk man en kjapp innføring i tematikkene før det ble en faglig diskusjon rundt fordeler og ulemper knyttet til de ulike løsningene. Etter 20 minutter gikk man videre til neste post og ny tematikk.

Første post var satt opp ved en lagerautomat hvor fokuset var på høyfrekvent småvarehåndtering. Salgssjef Eirik Toft (avbildet) hos LIS kunne vise forsamlingen prinsippene bak et effektiv plukk hvor samspillet mellom WMS og løsning er nøkkelen for å klare å plukke kjapt, presist, og effektivt.  
EirikToftLIS-dagen2017.jpg

Andre post var ved det mobile pallreolanlegget hvor Seniorkonsulent Hartmut Dammeyer kunne fortelle om fordelene knyttet til kompaktlagring av helpall. I en tid hvor husleien stiger og det er vanskeligere å finne egnede tomter, har det å utnytte eksisterende areal blitt desto viktigere.

Hartmut demonstrerte løsningen samtidig som han kunne informere om at en slik løsning kan øke lagringskapasiteten med 85% i eksisterende bygg eller redusere bygningsvolumet med 60% ved nybygg.

Den tredje og siste posten handlet om robotisering og automatisering av lageret. Her tok Sales Manager Urban Jansson fra SSI Schäfer for seg hvorfor Norge har en særstilling i nordisk og europeisk sammenheng. Med generelt høy tetthet på østlandet av logistikkbedrifter, nedleggelser av mindre lagre i distriktene med dertil større sentrallagre, og høye lønnskostnader, gjør avkastningen på investeringen (ROI) særdeles god.

Avslutningsvis kan man ifølge Urban koke ned spørsmålet rundt grad av automasjon til noe så enkelt som kostnad pr. plukk. Eller sagt på en annen måte, hvor mye koster det å plukke frem den aktuelle artikkelen og gjøre den klar til utsendelse.

LEAN logistikk


LEAN-sjef Andreas Hoberg fra Kolonial.no var siste foredragsholder for dagen, og han fortalte kort om den eventyrlige veksten de har opplevd siden oppstarten i 2013 og viste til at de på det meste har vokst med én KIWI-butikk hver 14 dag.

Men det å etablere seg i en bransje som tradisjonelt har krevd store innkjøpsvolum og enorme ressurser for å overleve har vært en tøff, men spennende reise. Og noe av nøkkelen til at de har klart å utfordre de etablerte aktørene uten de samme ressursene har handlet mye om prosesstyring. Her fikk vi innblikk i mange ulike løsninger de har testet, før han rettet fokuset mot hvordan de klarer å beholde den gode bedriftskulturen tross stor pågang fra kunder,  og mange nye ansatte.

Oppsummering


Daglig Leder Rune Dammeyer hadde æren av å starte dagen, og fikk også rollen med å runde av det hele. Avslutningsvis invitere han med alle deltakerne med til neste års to store logistikkmesser i Tyskland, LogiMAT 13.-15. mars og CeMAT 23. - 27. april.

last ned innsiktsrapporten - er du oppdatert på moderne lagerdrift?
Innsikt: En rapport om moderne lager og logistikk

SKREVET AV


Eirik Toft

Når nyetablerte firmaer opplever suksess er det sjeldent at lagrene er dimensjonert for dette. Fortsatt vekst blir vanskelig uten enten å utvide lageret, eller å innrede lageret på en bedre måte. En av Eirik sine styrker er å kartlegge vareflyten og identifisere flaskehalser.