<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=117188&amp;fmt=gif">

VELKOMMEN TIL BLOGGEN VÅR

Her skriver vi i LIS hver uke om ting som engasjerer oss. Vårt ønske er at bloggen vil gi deg verdifull innsikt og et bedre grunnlag for å ta fremtidige lager- og logistikkavgjørelser.

ABONNER PÅ BLOGGEN

Mest leste artikler

Må du søke om tillatelse for å bygge mesanin på lageret?

Som en slags mellometasje, faller mesanin litt mellom to stoler. Her er svarene du har lett etter.

Vurderer du å kjøpe mesanin...

Satte miljø i fokus – slik bygget de morgendagens lager

Sørby Utleies nye lager er 7600 kvadratmeter med ren bærekraft. LIS er stolte av å ha bidratt.

Skal du leie maskiner eller...

Dine vanligste spørsmål om mesanin til lageret – her er svarene!

Mesanin er en av de enkleste løsningene for lageret ditt, men det er fortsatt noen spørsmål du må ha svar på.

For ikke lenge...

Ta meg til ressurssiden
Richard Wilding om teknologi som fører av forsyningskjeden

Skrevet av 

Eirik Toft | 19.01.2017

Teknologi som konkurransefortrinn i logistikkbransjen – hvor viktig vil det bli i tiden fremover? Vi har snakket med mannen som er verdenskjent for sin tanker om lederskap innenfor logistikk og forsyningskjede (supply chain management), Richard Wilding.

Vi har samlet vårt intervju med Wilding i to bloggposter. Klikk her for å få lese del to av intervjuet. 

Mens kampen om kundene blir større og det er stadig mindre detaljer som avgjør hvem som vinner, blir det for hver dag viktigere å vurdere og investere i teknologi som effektiviserer arbeidet og reduserer kostnadene.

Her kan du lese om 5 norske bedrifter som har knekt logistikkoden.

Organisasjoner som driver med supply chain management er truet av endringene som skjer i bransjen, og ikke minst den økende kompleksiteten. For å overleve er organisasjonene nødt til å
søke innovative teknologiløsninger som hjelper til med å utnytte operasjonelle eiendeler og etbredere spekter av data for å forbedre beslutningsprosesser.

Det har også vært mye snakk om viktigheten av å ha en transparent forsyningskjede. Og hvordan oppnår man egentlig det? Jo, ved å digitalisere forsyningskjeden ved hjelp av ny teknologi.

Hvor viktig er teknologi som konkurransefortrinn i supply chain management?

Teknologi har lenge vært ansett å være en viktig kilde i forhold til effektive og velfungerende forsyningskjeder. Men hvor viktig vil det være i årene fremover?

Richard Wilding om teknologi i forsyningskjeden

Wilding mener teknologi er absolutt kritisk. Han forklarer at det hovedsakelig er fire hovedområder innenfor forsyningskjede-strategier som må tas hensyn til: hvordan prosessen for forsyningskjeden er utformet; infrastrukturen og nettverket; utformingen av informasjonssystemet; og organisasjonen eller bedriften.

Teknologien har stor innvirkning på infrastrukturen og utstyret som brukes på lageret. 

Teknologi har også stor påvirkning når det gjelder hvordan informasjon beveger seg gjennom bedriften og videre til andre virksomheter. På den måten påvirker teknologien prosessene innad i bedriften, noe som gjør at du kan strukturere bedriften i forhold til kundene.

Hva er de viktigste trendene for supply chain management i fremtiden?

Forsyningskjeden eksisterer hovedsakelig for å forsyne kunder og møte deres krav. Etter hvert som kundekravene øker, stiger naturligvis også kravene til forsyningskjeden. Dersom du setter sammen internett og det fysiske får du det Wilding mener er den viktigste trenden for håndtering av forsyningskjeden i fremtiden.

Hvis du ser på sammenslåingen av internett og det fysiske, noe som rett og slett summerer opp hva Industri 4.0 handler om, er dette noe som kommer til å ha stor innvirkning på forsyningskjeden.

Tenk IoT (Internet of Things). Industri 4.0 og IoT betyr i praksis at maskiner ikke lenger kun prosesserer produkter, men at produktet i seg selv kommuniserer med maskinene. Det er i dag praktisk mulig å knytte kaffemaskinen opp til internett. Istedenfor å kjøpe kaffe, eller kjøpe en kaffemaskin, kan du velge å kjøpe en tjeneste som innebærer at du får gratis påfyll hver måned.

– Vi ender opp i en situasjon hvor det blir økt tjenestegjøring av produkter (servitization) og jeg tror vi kommer til å se mye mer av at folk kjøper tjenester fremfor produkter, forteller Wilding.

En av de største trendene for året som kommer er sporbarhet irealtid i alle ledd av transporten, noe blant annet selskapet FourKites tilbyr. Transparente forsyningskjeder er nemlig fortsatt en stor bekymring for fagfolk, og det vil mest sannsynlig dukke opp flere løsninger på markedet i tiden fremover som retter seg mot denne problemstillingen.

Har du lyst til å lære mer om morgendagens trender for forsyningskjeden? Les mer her.

 

New Call-to-action
New Call-to-action

SKREVET AV


Eirik Toft

Når nyetablerte firmaer opplever suksess er det sjeldent at lagrene er dimensjonert for dette. Fortsatt vekst blir vanskelig uten enten å utvide lageret, eller å innrede lageret på en bedre måte. En av Eirik sine styrker er å kartlegge vareflyten og identifisere flaskehalser.