<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=117188&amp;fmt=gif">

VELKOMMEN TIL BLOGGEN VÅR

Her skriver vi i LIS hver uke om ting som engasjerer oss. Vårt ønske er at bloggen vil gi deg verdifull innsikt og et bedre grunnlag for å ta fremtidige lager- og logistikkavgjørelser.

ABONNER PÅ BLOGGEN

Mest leste artikler

Derfor er masterdata den store hemmeligheten bak et effektivt lager

Er det én ting vi anbefaler alle våre kunder, så er det å ta masterdata på alvor. Det gir deg nemlig kunnskapen du trenger for...

Slik løser Packoorang et av logistikkbransjens største miljøproblemer

Packoorang kan hjelpe logistikkbransjen med å bli mye grønnere, ved å kutte behovet for forsøplende emballasje.

I forbindelse...

Bygge/flytte lager? Derfor må du kontakte systemleverandør med én gang

Hemmeligheten bak et velfungerende lager er å bygge «innenfra og ut». Jo lenger du venter med å involvere systemleverandør,...

Ta meg til ressurssiden
Ny teknologi utfordrer utdaterte logistikkonsulenter .jpg

Skrevet av 

Eirik Toft | 18.05.2017

Kun innsikt kan lede til verdi – derfor må logistikkrådgiveren være oppdatert på nye teknologiløsninger for lageret. Er du ikke det, vil du heller ikke bli valgt som rådgiver for potensielle kunder.

Som rådgiver og konsulent innenfor lagerlogistikk har du ansvar for å løse andre bedrifters logistikkbehov, noe som gjerne innebærer både lager, distribusjon og transport. For å løse behov og tilfredsstille krav må du kunne komme med de beste og mest relevante løsningene.

For å kunne oppfylle og overgå dine kunders forventninger er det derfor helt essensielt at du holder tritt med de nyeste fremskrittene innen teknologi og IT. Ikke overbevist?

Her er fem grunner til hvorfor dette er viktig:

1) For å kunne forberede kunder på morgendagens utfordringer må du først vite nok om dagens muligheter

For å kunne forberede kunder på morgendagens utfordringer og muligheter er du som rådgiver og konsulent først og fremst nødt til å vite hvilke produkter og løsninger som finnes på markedet i dag. Deretter må du ta et skritt fremover. Sett deg inn i interessante trender og benytt dette som inspirasjon og innovasjon for dine prosjekter.

 

Mange fremmedord på lageret? Last ned vår ordliste og få en oversikt over de viktigste begerepene.  

2) Om du ikke er oppdatert nå vil du heller ikke være oppdatert om fem år

Du er helt nødt til å engasjere deg i det som skjer – hvis ikke faller du av lasset. I en bransje hvor det er såpass mye spennende som skjer må du hele tiden holde hode over vannet for å unngå å drukne i ny teknologi og nye trender.

Hvis du ser på dagens protoyper som opphavet for de løsningene som vil bli kommersialisert om 5 år har du et mye bedre utgangspunkt til å forstå hvordan ting henger sammen, og denne innsikten vil være et uvurderlig redskap for å kunne skreddersy den beste løsningen for kunden din.

3) Dersom du ikke besitter ekspertrollen vil du som konsulent risikere å bli byttet ut med internett

I dag finnes det utrolig mye informasjon på internett, noe som blant annet har revolusjonert kjøpsprosessen og endret salgsrollen. Dette påvirker naturlig nok også konsulentrollen. Ofte vil en kunde kunne finne løsningen selv ved å lese seg opp på det han eller hun behøver å vite, fremfor å søke rådgivning hos andre.Logistikkonsulenter må holde seg oppdatert på ny teknologi.jpg

Derfor er det viktig at du som konsulent tar ekspertrollen og beviser for dine kunder at du innehar stor kompetanse som de kan dra god nytte av. Samtidig er det viktig å huske at selv om informasjon er lett å finne på nettet, er ikke innsikten som kreves for å ta de riktige valgene det. Og det er nettopp her din styrke som konsulent ligger: I det å ha den nødvendige innsikten du trenger for å kunne ta gode valg. Dette krever kunnskap om kunden, bransjen og markedet.


Les også: Intervju med logistikkonsulenten Maria Johansson: - Du må vite hvilke krav som stilles i hvert ledd av forsyningskjeden 

4) Teknologi hjelper oss å forbedre tjenestene logistikkleverandører leverer

Det har alltid vært et stort fokus på å forbedre forsyningskjeden. En velfungerende forsyningskjede er kritisk for resultatet på omsetningen, fordi dette er selve hjernen bak hele lagerlogistikken.

For å kunne oppnå en så tidseffektiv og nøyaktig vareflyt som mulig har det vokst frem én dominerende løsning: teknologi. Hvorfor? Fordi det settes stadig strengere krav til en optimalisert forsyningskjede, noe som innebærer at de ulike delene av forsyningskjeden blir tettere knyttet opp mot hverandre og at data samles inn i økende mengder.

Derfor har teknologi som innehar evnen til å tolke denne dataen og løse eventuelle tekniske problemer blitt et konkurransefortrinn i sektoren – men også en nødvendighet.

Her kan du lese om hvordan du lykkes som logistikkonsulent.

Fordi data hentes inn i stadig større mengder, både for å kunne kontrollere varebeholdningen og for å danne prognoser for etterspørsel av varer i forhold til tilbud, er det viktig at en rådgiver innehar evnen til å tolke og forstå disse dataene. Like viktig er det at konsulenten har nok kunnskap til å kunne finne de beste og mest relevante teknologiløsningene for sine kunder

.


Som rådgiver skal du sørge for at nye løsninger og ny teknologi integreres og synkroniseres med eksisterende prosesser, retningslinjer og ikke minst menneskene som jobber med dette.

5) Du skal vite hvordan man på best mulig måte kan nyttiggjøre en løsning eller et verktøy

Som logistikkonsulent skal du ikke bare være i stand til å foreslå gode løsninger, du skal også forstå hvordan man skal bruke løsningen for å oppnå best mulig resultat og for å nyttiggjøre verktøyet på best mulig måte.


Konsulenter som lover endring, men som ikke vet nok om hvilke ressurser som er nødvendig å investere i, må ofte betale prisen med mindre enn optimale resultater. Dårlige resultater for kunden betyr ofte dårlige resultater for konsulenten fremover. I denne rollen er det kritisk å ha gode referanser og gode resultat å vise til.

Featured Image Ny teknologi utfordrer utaderte logistikkonsulenter.jpg
Vareeieren henter også inn konsulenten for å redusere eller spre risiko. Dersom prosjektet ikke lykkes har vareeieren derfor en syndebukk å skylde på – deg.

Nå som du forstår hvorfor det er viktig å holde seg oppdatert på teknologi og øvrige endringer i bransjen er det på tide å se på hvordan man kan identifisere de viktige (og riktige) trendene.


Hvordan identifiserer du trender?

En av de ledende bedriftene innenfor logistikk-innovasjon, DHL, benytter seg av “The Logistics Trend Radar”, et dynamisk og levende verktøy som endres etter hvert som innsikt samles fra fire ulike inspirasjonskilder:

  • Megatrender

Innenfor dette begrepet ligger globale, stabile og langtidsrettede endringer som avgjør bredere sosiale, teknologiske og økonomiske rammer. Trender som nevnes her er blant annet voksende sikkerhetsbevissthet. Hacking av datasystemer og datainnbrudd er en sterk påminnelse om den voksende risikoen knyttet til sikkerhet i vår digitaliserte verden.

Andre trender som nevnes er nye energilandskaper og bevegelse mot en mer bærekraftig energibruk samt digitalisering av logistikk.

  • Mikrotrender

Dagens mikrotrender og innovasjoner fra nyoppstartede bedrifter kan være morgendagens kilde til vekst, noe som naturligvis spiller en viktig rolle i utviklingen av fremtidens logistikk. Et av eksemplene er hvordan nyoppstartede bedrifter har redefinert logistikken i form av teknologisk utvikling og en økt synlighet i markedet.

  • Bredt nettverk av industrieksperter og partnere

Industrieksperter, forskningsinstitutt og teknologibedrifter skal hjelpe bransjen med å forstå neste generasjons logistikk og teknologi, både når det gjelder utvikling og forskning. Et åpent samarbeid og innovasjon med et sterkt globalt partnernettverk anses som avgjørende når det gjelder å holde tritt med de nyeste trendene og utviklingen innen teknologi.


Logistikk har en sterk posisjon på dagsordenen til forskningsinstitusjoner og teknologi-leverandører rundt om i verden – og et nært samarbeid med disse gjør deg i stand til å se fremtiden gjennom andres øyne.

  • Kunder

Regelmessige og åpne diskusjoner med kunder angående fremtiden for deres bedrifter gjør det mulig å forutse trender som påvirker deres bransjer og vurdere virkningen av dette på logistikken. Trendene som påvirker dine eksisterende kunder kan mest sannsynlig også hjelpe dine potensielle kunder.

Åpen innovasjon sammen med kunden er avgjørende for å forstå deres utfordringer og for å utvikle løsninger for fremtiden. Det å være nærmere knyttet til kundene og deres bransjer blir stadig viktigere etter hvert som forsyningskjeder blir mer komplekse og krever mer skreddersydde løsninger som er industri eller kundespesifikk.

Les også: Logistikken: Hjernen bak systemet

Last ned ordlisten for lager og logistikk her
Last ned ordlisten for lager og logistikk her

SKREVET AV


Eirik Toft

Når nyetablerte firmaer opplever suksess er det sjeldent at lagrene er dimensjonert for dette. Fortsatt vekst blir vanskelig uten enten å utvide lageret, eller å innrede lageret på en bedre måte. En av Eirik sine styrker er å kartlegge vareflyten og identifisere flaskehalser.